29 April Uitreik in Hammanskraal

Onderwysers vergaan nooit - hulle ontbind net later jare in faktore!! Haha...
Nee, Lize Oosthuizen is een van ‘n hele klomp aan die brand Christen vriende wat saam met my onderwys gestudeer het by NKP in Pretoria. Van daardie sowat 40 geesvervulde onderwysstudente van ons kerkgroep is daar vandag meer as helfte van hierdie groep in voltydse bediening of betrokke by kinders en gemeenskappe veel wyer as net in die onderwys sisteem.

Lize is aan die hoof van ‘n babasorg sentrum vir vigswesies en verwaarlooste kinders in Hammanskraal.  Ja, sy woon op ‘n veilige netjies versorgde kleinhoewe binne in Hammanskraal naby die Rust de Winter dam.  Vír die mense, tússen die mense.
Sy kry gereeld hulp van oorsese vrywilligers en buitelandse organisasies wat ‘n verskil in Afrika wil maak. Hierdie jong dame en haar span vrywilligers neem hul invloed nog verder deur opleiding in veiligheid en vaardigheidsontwikkeling aan sowat 90 naburige kleuterskole te bied.

Dit was vir my en Aukje van der Leij van Zelf in Aktie ‘n reuse voorreg om vir Lize en haar span te ontmoet. By hierdie gesamentlike byeenkoms, was kinders van drie van die kleuterskole met hul personeel in saam die saal by God Blessings Daycare Centre in Hammanskraal.

Die kleintjies het die lyfies gewikkel en baie lekker saam beweeg.  Dit was vir my ook weer baie pret om deur ‘n tolk te moes praat en sien hoedat die tolk al my geluide en grappighede probeer namaak! ;-)
Sy was regtig baie goed, want die kindertjies het geskater van die lag en heelhartig saam gebid. 

Ek is so dankbaar dat ek hierdie bedienningsgeleentheid kon meemaak en hoop om later die jaar weer ‘n draai te kan maak in Hammanskraal.